Healthy urban living Utrecht

Een resultaat in beweging

Gemeente Utrecht is in Nederland een toonaangevende gemeente als het gaat om zero emission en specifiek in elektrische mobiliteit. Tijdens het jaarlijks terugkerend Electric Vehicle Symposium in Lyon vertelde wethouder Victor Everhardt over de aanpak en ambitie van de gemeente Utrecht.

Het bewogen beeld

Voor de presentatie en narrowcast op het congres maakte wij een video waarin wethouder Victor Everhardt vertelt hoe gemeente Utrecht wil toewerken naar een zero emissie zone voor de binnenstad voor alle mobiliteit in 2030. Het verhaal wordt ondersteund met beelden van concrete projecten in Utrecht en bekende hotspots om Utrecht internationaal te presenteren.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Een resultaat in beweging

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is om iets aan sport of cultuur te kunnen doen. Met de online campagne ‘Armoede de klas uit!’ worden leerkrachten op de basisschool geholpen armoede in de klas te herkennen.
Het doel is om leerkrachten bewust te maken dat zij, door zich aan te melden als intermediair, er samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kunnen zorgen dat deze kinderen lid kunnen worden van een sportclub, muziek- of dansvereniging.

Het bewogen beeld

Voor deze productie zijn leerkrachten geïnterviewd over hun ervaringen als intermediair. Voor de campagne wordt gewerkt met een Social Media plan. Er zijn video’s gemaakt voor Instagram en Facebook en voorlichtingsvideo’s voor een microsite van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Samenwerken met Ons Werk is ontspannen en prettig met veel ruimte voor contemplatie.
– Babette van de Weg – Jeugdfonds Sport & Cultuur –

De Omgevingswet Provincie Utrecht

Een resultaat in beweging

Voor de nieuw omgevingswet heeft de Provincie Utrecht een tour door de Provincie gemaakt en informatie opgehaald bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke partner. Van een paar belangrijke beenkomsten zijn video’s gemaakt om de betrokkenheid bij de proces te vergroten en verslag te doen.

Het bewogen beeld

Hoe zien jongeren de toekomst in 2050, wat voor kleding dragen we dan, hoe wonen we met zijn allen en is er nog plek voor groen en recreatie? Voor deze bijeenkomst werd een beroep gedaan op de creativiteit van jongeren met verassende en inspirerende resultaten.

Oogziekenhuis Zonnestraal

Een resultaat in beweging

Een voorlichtingsvideo gaat inhoudelijk in op vragen die leven bij de (potentiële) cliënt/patiënt. Een goede voorlichtingsvideo geeft vertrouwen en kan een patiënt/cliënt geruststellen en heeft een positieve uitwerking op het imago van een instelling. Dit was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van een serie video’s voor Oogziekenhuis Zonnestraal

Het bewogen beeld

Voor de video’s is gewerkt met echte patiënten die we volgen vanaf intake tot behandeling en nazorg. De opnames zijn gebruikt voor het maken van voorlichtingsvideo’s, commercials en zelfs educatieve video’s die gebruikt worden voor colleges aan studenten.

Jeroen Bosch College ’s Hertogenbosch

Een resultaat in beweging

Genoeg aanmeldingen en enthousiaste leerlingen voor de nieuwe tweetalige onderwijsafdeling van het Jeroen Bosch college.

Het bewogen beeld

In de video geven vier leerlingen een tour door het college, waarbij zij enthousiast vertellen over hun opleiding. De muziek en het grafische werk zijn verzorgd door oud-leerlingen, die daarmee ook gelijk laten zien hoe zij hun weg, na het Jeroen Bosch College, hebben gevonden. Het beeld zorgt voor een ‘wij’ gevoel en geeft de school een familiare uitstraling.

IKC Villa Vrolijk

Een resultaat in beweging

In een prachtig nieuw gebouw in de wijk Anna’s Hoeve biedt Villa Vrolijk kinderen van 2 tot en met 13 jaar een totaal pakket aan Dalton-onderwijs en opvang.

Het bewogen beeld

Doel van de video is om (nieuwe) gezinnen in deze wijk kennis te laten maken met de school. De beelden met summier aanvullende teksten geven de sfeer op deze school weer.

Alrijne Zorggroep

Een resultaat in beweging

Duidelijke voorlichting over de pijnbehandeling met neuromodulatie voor patiënten met MS. Patiënten voelden zich begrepen en herkenden zich in het ziektebeeld. Na het kijken van de video’s was het voor hun duidelijk wat de pijnbehandeling en de nazorg in zouden houden.

Het bewogen beeld

Voor de voorlichtingsvideo’s is een patiënt geïnterviewd die de operatie reeds had gehad en een patiënt die nog geopereerd moest worden; artsen gaven aanvullende medische informatie over MS en de behandeling. Op basis van deze interviews zijn er scenario’s geschreven, die vervolgens met acteurs en zorgverleners zijn verfilmd.

Hart van de Heuvelrug

Een resultaat in beweging

De provincie Utrecht geeft Nationaal Park De Utrechts Heuvelrug met video’s meer bekendheid. Wij maken al meer dan 10 jaar video opnames van de ontwikkelingen in dit gebied. Deze video is gebruikt voor een bijeenkomst van alle deelnemende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling het het beheer van Hart van de Heuvelrug

Het bewogen beeld

Op een aantal markante en herkenbare plaatsen in het gebied NPUH draagt Ingmar Heytze zijn gedicht “Groene Gullivers” voor. Het gedicht is door Igmar geschreven voor de start van dit ambitieuze project.