Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens

Wie zijn we

Ons werk, gevestigd aan de Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Ons werk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ons werk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ons werk verstrekt. Ons werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarvoor wij deze gegevens nodig hebben

Onswerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Ons werk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de productie van een video, opname en montageservice die wij leveren of het volgen van een training/workshop die wij geven.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Ons werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Met wie delen wij uw gegevens

Onswerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Onswerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ons werk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegeven inzien , aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@onswerk.tv Ons werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ons werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ons werk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ons werk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ons werk op via administratie@onswerk.tv.

Contactgegevens:

Ons werk
Grebbeberglaan 15
Kantoor 3.11b
3537 VX  Utrecht
administratie@onswerk.tv
KvK nummer: 50032232